On-line Guitar Lessons

I also teach on-line through a combination of email, video and Skype (or Facetime).

This is how it works, (but feel free to deviate from my scheme and just come for the one-on-one lesson).

You start by sending me an email, describing what you want to learn in that lesson. Preferably with a video showing what you can or no can do. You can use either YouTube or for example WeTransfer or DropBox to send me the video.

In response I will record a video lesson in which I will show you how to tackle your particular problem. The video lesson will accompanied by an email with further explanations. I will send you the video either by WeTranfer or by YouTube.

You can then work on the material I have send you. We will close the lesson with a Skype session to clear up any questions that remainded. This means that the Skype session will be well-prepared on both sides: we both know what we are to work on, so we can save time by getting straight to the point.

The order videos/emails/Skype is not fixed, but this example serves to show the point how video, email and Skype are combined.

Try to plan email, video and Skype session within a reasonably short time to keep focussed on the content of the lesson.

I charge 40 euro for one lesson. You can buy lessons one at a time whenever it suits you, or enter a longer traject by transferring a larger amount. Each lesson consists of 1) at least one video or audio recording of your playing, accompanied by an email with questions and/or requests on what you want to work on in that lesson, 2) at least one video or audio recording with accompanying email from me in answer to your questions and 3) a closing session through Skype to go over the material and work on it together. If both parties are happy to deviate form this schedule by spending more time on Skype, or more time on making video and/or audio recordings, that’s fine.

Frequency: whenever you have worked on something and are ready to show it to me. Keep your hand on your wallet, so don’t come for a full hour lesson every day, but do bear in mind that regular guidance will save you wasted time and effort. You know how easy it is to pick up bad habits, and how difficult it is to get rid of them.

You can contact me when you’re interested.

On-line les

Ik geef ook on-line les met een combinatie van email, video en Skype.

Zo werkt het.

De les begint met een email van jou met je specifieke wensen, graag met een video van je spel zodat ik een indruk heb van wat je al kan en wat er nog aan schort. Je kunt de video op YouTube zetten of met bijvoorbeeld WeTransfer of Dropbox naar me opsturen.

Als antwoord krijg je een video en email terug waarin ik je uitleg hoe je je probleem aan kunt pakken. Ik stuur je de video via YouTube of WeTransfer.

Jij gaat hiermee aan de slag en we sluiten de les af met een Skype sessie waarin jij kan laten zien hoe je het hebt opgepakt en ik nog eventuele vervolgtips kan geven. Dit heeft het voordeel dat wij beiden de Skype sessie goed kunnen voorbereiden en direct tot de kern kunnen doordringen.

De volgorde en lengte van video/mail/Skype ligt niet vast en kan per vraag/wens worden aangepast om een doelmatiger les te krijgen: meer email, of juist meer video, beginnen met Skype of juist eindigen met Skype.

Probeer het hele pakket van de email/video/Skype-les binnen een beperkte tijd te plannen, zodat je het hele traject met concentratie kunt werken.

Voor één les vraag ik 40 euro. Je kunt losse lessen kopen, of een langer traject ingaan door een groter bedrag over te maken. Elke les zal bestaan uit 1) minstens één video of geluidsopname van jouw spel, vergezeld van een email met je vraag voor deze les, 2)  minstens één video of geluidsopname van mij vergezeld van een email met mijn antwoord op jouw vraag en 3) een afsluitende Skype-sessie om het materiaal nogmaals door te nemen. Als beide partijen het daar mee eens zijn kunnen we van dit schema afwijken door meer tijd te besteden op Skype, of juist meer tijd besteden aan de videos.

Hou je hand op je beurs en koop alleen een les als je wat hebt om te laten horen of als je met een specifieke vraag zit. Maar bedenk wel dat regelmatige sturing je veel tijd en moeite kan besparen. Je weet dat je jezelf snel slechte gewoontes aanleert maar dat het veel moeite kost om daar weer vanaf te komen.

Neem contact met me op als je interesse hebt.

Advertisements

4 thoughts on “On-line Guitar Lessons

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s